Det stora operalyftet

Opera på Skäret har initierat och driver ett projekt för regional utveckling genom kulturturism,  ”Det stora Operalyftet”. Projektet finansieras av Region Örebro, Ljusnarsbergs kommun, Adolf Lindgrens stiftelse och Kulturrådet.

Målet är att öka publiktillströmningen och turismen i länet genom dubbla föreställningar på Opera på Skäret och utökat samarbete med boendeanläggningar, reseföretag, restauranger och övriga kulturella aktörer i regionen. Projektet pågår 2017-2019.

Opera på Skäret satsar på nyskriven svensk opera

Opera på Skärets ambition är att presentera en nyskriven svensk Grand Opera vart femte år. Med Grand Opera menas en genomkomponerad helaftonsopera med solister, stor kör och orkester samt inslag av balett.

För 25 år sedan fick Alexander Niclasson idén till en opera efter att ha läst Henrik Ibsens dikt Bergmanden, som handlar om en gruvarbetare som är fast djupt nere i berget. Det Alexander inte anade då var att han en gång i framtiden skulle ta över det konstnärliga ansvaret för en operafestival mitt i en gammal gruvbygd – och få möjligheten att förverkliga idén.

Denna Grand Opera, ”Guldåldern”, utspelar sig i historisk gruvmiljö i hjärtat av Bergslagen, där en fiktiv handling infogas i ett tidstypiskt sammanhang, vilket tidigare aldrig gjorts.

Operan är en thriller i fyra akter som kretsar kring bergsmän, norrmän, svedjefinnar och fredlösa, vilka erbjudits amnesti mot att arbeta i gruvorna resten av sina liv. Gruvorna, svenska och finska sedvänjor och den storslagna bergslagsnaturen bildar bakgrunden till dramat. Mitt i denna nordiska smältdegel utspelar sig en engagerande kärlekshistoria som spänner över 30 år. ”Guldåldern” är tänkt att få sin världspremiär år 2020 på Opera på Skärets stora scen.

I samband med uppsättningen av den nya operan hoppas Alexander Niclasson kunna engagera många ljusnarsbergare i kringarrangemang, utställningar och guidade turer som avhandlar traktens rika historik med gruvdriften i centrum.

Därefter påbörjas arbetet med nästa Grand Opera med planerad premiär 2024. Den kommer att handla om Sol-Lisa, kvinnan som avrättades i Ljusnarsberg för ett barnamord där ingen mindre än Gustav III hade ett finger med i spelet.