Det stora operalyftet

Opera på Skäret har initierat och driver ett projekt för regional utveckling genom kulturturism,  ”Det stora Operalyftet”.

Projektet finansieras av Region Örebro, Ljusnarsbergs kommun, Adolf Lindgrens stiftelse och Kulturrådet.

Målet är att öka publiktillströmningen och turismen i länet genom dubbla föreställningar på Opera på Skäret och utökat samarbete med boendeanläggningar, reseföretag, restauranger och övriga kulturella aktörer i regionen. Projektet pågår 2017-2019.