Opera på Skärets kör

Opera på Skärets kör

Opera på Skärets kör bildades inför den första operaföreställningen 2005, en konsertant uppsättning av Verdis La Traviata. Kören har sedan dess varit en av grundpelarna i Opera på Skärets verksamhet. En rad skickliga amatörsångare och sångstuderande var med i den första uppsättningen och därefter har kören för varje ny säsong utvecklats med delvis nya medlemmar.

En rad sångare har via operakören på Opera på Skäret gått vidare som bättre utbildade amatörsångare eller till professionella sammanhang. Det finns även de som börjat i Opera på Skärets kör och sedan blivit solister. Flera sångare har sjungit med kören på samtliga festivaler sedan starten.

Opera på Skärets kör är också en högskoleutbildning i samverkan med Musikhögskolan, Örebro universitet. Vi satsar på att stärka kören ytterligare med internationella inslag. Samarbete med musikhögskolor, operahögskolor och universitet i andra länder kommer att utveckla kören och arbetet ytterligare.