Organisation

Opera på Skärets huvudman är den ideella stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg.
Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg äger Skäret Produktion AB och dess dotterbolag Operafastigheter AB.