Vision

Idén att spela opera på Skäret är sprungen ur Sten Niclassons upplevelse när han första gången blickade ut över sjön Ljusnaren med det nedlagda sågverket i förgrunden. För en person som med hela sin själ levt med musik och opera under många år öppnade sig här hisnande möjligheter…

Visionen
Opera på Skäret vill årligen arrangera en operafestival med egna produktioner för en nationell och internationell publik. Hög konstnärlig kvalité på föreställningar och kringarrangemang samt en blandning av unga och erfarna artister skall ge föreställningarna lust och energi. Kurser för sångare och instrumentalister gör att även ungdomar söker sig till Skäret, både som publik och utövare. Visionen inbegriper också skapandet av
– regional operaverksamhet i Örebro län
– opera för barn och ungdom
– kulturcentrum för konst- och naturupplevelse
– utbildningar med konsten som verktyg

Övrig verksamhet
Ett konstgalleri öppnades 2006. Med höga konstnärliga ambitioner, både som egen attraktion och som komplement för operapubliken kommer galleriet att utvecklas vidare.

Skärets Café är öppet hela sommaren och fritid med båtar och kanoter ger möjlighet till naturupplevelse och rekreation på den vackra sjön Ljusnaren och på Nittälven.

Runt Opera på Skäret skapas en mängd upplevelsebaserade näringsverksamheter som utgör komplement till den musikaliska och musikdramatiska verksamheten på Skäret.

En framtida förstklassig restaurang och övernattningsmöjligheter skall göra Skäret till en komplett upplevelseanläggning.