Partners

Opera är en mycket kostsam konstform och det finns inget operahus i världen som kan finansiera sin verksamhet utan stöd utifrån. Det gäller också Opera på Skäret. Men där stora institutioner ofta är skattefinansierade till allra största delen är sålda biljetter den största intäktskällan för Opera på Skäret. Vid sidan av biljettintäkterna stöttas verksamheten av såväl offentlig som privat finansiering, partnerskap med näringslivet och samverkan med regionala kulturinstitutioner.