Partnerprogram

Opera på Skärets partnerprogram bygger på utgångspunkten att de ska vara värdehöjande för bägge parter och skapa möjligheter för företag att till exempel marknadsföra sig, öka trivsel och engagemang bland medarbetarna och stärka relationerna med viktiga kunder.

Opera på Skäret erbjuder sina partners tre olika program:
• sponsorerbjudande på tre nivåer, från 50 000 till 250 000 kronor.
• partnerskap på fyra nivåer, från 10 000 till 40 000 kronor
• reklamerbjudande, från 5 000 till 20 000 kronor

För fullständig information om innehållet i programmen – ladda ner informationsblad som pdf-filer.

Sponsorerbjudande – PDF

Partnerskap – PDF

Reklamerbjudande – PDF