Partnerprogram

Opera på Skärets partnerprogram bygger på utgångspunkten att de ska vara värdehöjande för bägge parter och skapa möjligheter för företag att marknadsföra sig, öka trivsel och engagemang bland medarbetarna samt stärka relationerna med viktiga kunder.

För mer information, kontakta Claes Nelander, tel 070-456 86 51, eller via e-post.