Partners info

Opera är en mycket kostsam konstform och det finns inget operahus i världen som kan finansiera sin verksamhet utan stöd utifrån. Det gäller också Opera på Skäret. Men där stora institutioner ofta är skattefinansierade till allra största delen är sålda biljetter den största intäktskällan för Opera på Skäret. Vid sidan av biljettintäkterna stöttas verksamheten av såväl offentlig som privat finansiering, partnerskap med näringslivet och samverkan med regionala kulturinstitutioner.

Opera på Skäret har nu initierat ett projekt för regional utveckling genom kulturturism, ”Det stora Operalyftet”. Projektet finansieras av Region Örebro, Ljusnarsbergs kommun, Adolf Lindgrens stiftelse och Kulturrådet.
Målet är att öka publiktillströmningen och turismen i länet genom fler föreställningar på Skäret och utökat samarbete med boendeanläggningar, reseföretag, restauranger och regionens övriga kulturella aktörer. Projektet pågår 2017-2019.